Project Management Journal

Johann Packendorff has been assigned as member of the editorial review board for Project Management Journal, one of the core journals of the project management field. The journal is published by Sage, indexed in the Social Science Citation Index (SSCI), and is the scientific journal of the Project Management Institute.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Project Management Journal

Journal of Change Management

Monica Lindgren and Johann Packendorff have both been assigned as members of the editorial board of the well-regarded scientific publication Journal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice. The journal was founded in 2000 and is published by Taylor & Francis. Monica and Johann hold their new positions from the onset of 2021.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Journal of Change Management

Akademiska medborgare eller gäster på forskarhotellet?

Den 1/12 2020 var Johann Packendorff inbjuden till KTH:s Kollegiala Forum för att ge en inspirationsföreläsning om akademiskt medborgarskap, värdegrund och organisationskultur i akademiska organisationer. KTH:s Kollegiala Forum är en återkommande mötesplats för all fakultet på KTH.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Akademiska medborgare eller gäster på forskarhotellet?

Towards gender-equal organizational cultures

Johann Packendorff were one of the keynote speakers at the international online event Gender equality in steel and mining organised by SveMin – the industry organization for mines, mineral and metal producers in Sweden. He contributed with a speech on how to work practically towards building gender-equal organizational cultures, and participated in a panel discussion with top managers from Epiroc, SSAB and the trade union IF Metall.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Towards gender-equal organizational cultures

Omgiven av instrumentalister?

Vi skriver tillsammans med Marianne Ekman Rising ett kapitel i Mats Alvessons och Stefan Sveningssons nya antologi Ledning och (sned-)styrning i högskolan (Studentlitteratur). I kapitlet diskuterar vi tendensen mot en ökad instrumentalism i ledning och utövning av akademisk verksamhet i det svenska högskolesystemet. Med instrumentalism avses en inställning till akademiskt arbete som bygger på individualism, konkurrens, prestationsmätning, kortsiktigt nyttoskapande och formell regelstyrning. Instrumentalismen är en konsekvens av de ökade ambitionerna att styra och effektivisera högskolan, men riskerar – om den får gå för långt – att i stället erodera högskolans kapacitet att leverera det som önskas. Den instrumentella styrningen är sällan sammanhållen eller långsiktig, och den driver fram en akademisk kultur där de anställda fokuserar på sina individuella karriärer och på att på papperet leverera mot diverse prestationsmått. Den bidrar också till en ledningskultur där regelverk, mätsystem och detaljstyrning står i fokus snarare än gemensamt ansvarstagande, kvalitetsutveckling och byggande av tillitsfulla arbetsmiljöer som stödjer kunskapsintensivt arbete. I förlängningen hotas inte bara kvaliteten utan även det akademiska arbetets attraktivitet och högskolans roll som särpräglad samhällsinstitution. Vi föreslår ett alternativt förhållningssätt – akademiskt medborgarskap – och ger exempel på hur akademins chefer kan arbeta med att stödja detta i vardagsarbetet, i termer av relationsdrivande, ansvarsdrivande och kvalitetsdrivande ledarskap.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Omgiven av instrumentalister?

Prosuming projectified selves

Karin Berglund, Monica Lindgren and Johann Packendorff has published an article in Project Management Journal titled The Worthy Human Being as Prosuming Subject: ‘Projectified Selves’ in Emancipatory Project Studies. In the article, the projectified self is suggested as a way to advance emancipatory project studies toward improved understandings of how individuals in contemporary neoliberal societies are urged to become self-controlling, self-improving, self-commercializing, life-compartmentalizing, and deadline driven. We propose (1) a developed theoretical foundation for studies of the projectified self, based on recent writings on enterprising selves, and (2) the notion of prosumption as a concept for how the worthiness of this projectified self is constructed in a simultaneous process of project-based production and consumption. This is discussed in relation to our on-going studies of social media entrepreneurs. The article is part of a special issue on Advancing theory and debate in project studies edited by Joana Geraldi, Jonas Söderlund and Alfons van Marrewijk.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Prosuming projectified selves

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Johann Packendorff har av rektor för Ersta Sköndal Bräcke Högskola (ESH) utsetts till extern ledamot av högskolans Akademiskt Kollegium. Akademiskt Kollegium är ESH:s högsta kollegiala organ (motsvarande fakultetsråd), och ansvarar för högskolans forskning och forskarutbildning.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Akademins tillitsnätverk

Johann Packendorff är med i styrgruppen för Akademins Tillitsnätverk som bildades under hösten 2019 under ledning av Louise Bringselius, Lunds Universitet. Det är ett nätverk för forskare från hela Sverige som verkar för ökad tillit i styrning och ledning i allmänhet och till de medborgarnära professionerna i synnerhet. Nätverket främjar forskning om tillitsskapande arbete och bygga broar mellan praktiker, politiker och forskare, för att på så vis bidra till den utveckling som redan är påbörjad på många håll i offentlig sektor i Sverige. Delar av styrgruppen presenterade nätverket i en debattartikel på DN Debatt den 29 december 2019.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Akademins tillitsnätverk

An interprofessional perspective on healthcare work

In a new article in Journal of Management & Organization, co-authors Erika Lokatt, Charlotte Holgersson, Monica Lindgren, Johann Packendorff and Louise Hagander develop a theoretical perspective of how professional identities in multi-professional organisational settings are co-constructed in daily interactions. The research reported is located in a healthcare context where overlapping knowledge bases, unclear divisions of responsibilities, and an increased managerialist emphasis on teamwork make interprofessional boundaries in healthcare operations more complex and blurred than ever. We thereby build on a research tradition that recognises the healthcare sector as a negotiated order, specifically studying how professional identities are invoked, constructed, and re-constructed in everyday work interactions. The perspective is employed in an analysis of qualitative data from interviews and participant observation at a large Swedish hospital, in which we find three main processes in the construction of space of action: hierarchical, inclusive, and pseudo-inclusive. In most of the interactions, existing inter-professional divides and power relations are sustained, preventing developments towards integrated interprofessional teamwork.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för An interprofessional perspective on healthcare work

18th International Studying Leadership Conference

At the 18th International Studying Leadership Conference at Bristol Business School, Monica Lindgren and Johann Packendorff presented a study of department-level collective leadership work processes in Swedish universities. Drawing upon a notion of leadership work as co-constructed by many organisational actors in interaction, we show how leadership work among senior faculty increasingly becomes concerned with administrative/regulative issues. Our respondents describe how meetings, tasks distributed to ad hoc teams, committee work etc., become increasingly time-consuming and mandatory to partake in. This leadership work also becomes increasingly focussed on receiving and handling administrative issues referred to them by central university bodies, or on the formulation and implementation of internal regulations.

The consequence of the above leadership work processes is that leadership work becomes increasingly irrelevant to daily teaching and research activities and at the same time increasingly time-consuming and central for involved senior faculty. The growing centrality of this particular form of leadership work in the daily life of faculty is self-reinforcing, both due to the content of work (which constantly calls for further decisions, adjustments and remedies) and to growing expectations on senior faculty to perform precisely this sort ’organizational responsibility’ and ’collegiality’ instead of withdrawing into their own teaching and research. Not only are formal managers in the ’chain of command’ pursuing this kind of leadership work, it is also colonising and redefining notions of collegiality and citizenship amongst senior faculty in general.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 18th International Studying Leadership Conference