Johann Packendorff appointed program director

Johann Packendorff has been appointed program director of PiL (Partners-in-Learning), the KTH-wide career development program for assistant professors employed in the tenure track system.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Johann Packendorff appointed program director

Monica Lindgren appointed member of the KTH Appointments Board

Monica Lindgren will serve at the Appointments Board at KTH Royal Institute of Technology. The Appointments Board is a central preparatory body to the university president in matters relating to the employment and promotion of teachers. The appointments board also prepares questions about docentship.

The appointments board is chaired by the Dean of faculty and includes a vice chair and seven members who are permanently employed as professor or associate professor. The students are entitled to representation by three members.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Monica Lindgren appointed member of the KTH Appointments Board

Nulägesanalys och verksamhetsutveckling

Föreläser idag för rektorer och skolledare från hela Sverige om nulägesanalysens tillvägagångssätt och fallgropar i verksamhetsutveckling. Inte bara SWOT-analys utan även om krismöten på SVT, bejakande (och inte bara problemlösande) förhållningssätt, lösningsdrivna analyser – och om att kunna vara historieberoende och historieoberoende på en och samma gång. Utmärkt arrangerat av Skolporten!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nulägesanalys och verksamhetsutveckling

Instrumentalism och medborgarskap i resultatstyrning av högskolor

Idag presenterade vi vår forskning inom PERFA-projektet (PERFormance-based governance in Academia) på Utbildningsdepartementet. Vi pekade på två parallella riktningar i den prestationsbaserade styrningen på institutionsnivå; en instrumentaliserande och en som stödjer utvecklandet av det vi kallar ’akademiskt medborgarskap’. Stora delar av de aktuella styrmodellerna har en instrumentaliserande verkan; de förstärker tendensen till individualism, karriärism och kortsiktig nyckeltalsstyrning och gör att aktörer på alla nivåer alltmer agerar utifrån egennytta. Det är inte alltigenom negativt, men det kan lätt slå över och få både oförutsedda och oavsedda konsekvenser.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Instrumentalism och medborgarskap i resultatstyrning av högskolor

9th Making Projects Critical workshop

The organizing committee of the 9th Making Projects Critical Workshop. From left: Damian Hodgson, Lucia Crevani, Monica Lindgren, Svetlana Cicmil, Anette Hallin and Johann Packendorff. Photo: Karin Berglund.

Mälardalen University in Västerås, Sweden, hosted the 9th Making Projects Critical workshop 17-18 January 2019. 24 scholars from 16 universities in five countries spend two intense days presenting and discussing topics such as projectification of the public sector, projectified selves in social media and freelancing, professions and artificial intelligence, sustainability contradictions, performativity of project management, agile project management, sociomateriality, and much more. The full program can be obtained here. #mpc9workshop

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 9th Making Projects Critical workshop

Bejakande undersökning av distribuerat ledarskap

Distribuerat ledarskap är en alltmer utbrett forskningsperspektiv inom ledarskap, men även ett praxisfält där man söker involvera allt fler medarbetare i organisationens ledarskapsarbete. Den 12/12 ledde Johann Packendorff en heldagsövning med Örebro Kommuns samtliga chefer inom skola och förskola, där man genom en s k ’bejakande undersökning’ tillsammans konkretiserade framgångsrika praktiker i att distribuera ledarskap. Tekniken går ut på att man istället för att fokusera på problem och finna lösningar på dessa, vaskar fram det som organisationen redan idag är riktigt bra på och finner vägar att sprida dessa erfarenheter och göra mer av detta i vardagsarbetet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Bejakande undersökning av distribuerat ledarskap

Gendered recognition practices

Presented our paper on Gendered recognition practices and perpetuation of vulnerability at the 10th Biennial International Interdisciplinary Conference on Gender, Work and Organisation in Sydney, Australia. With co-authors Charlotte Holgersson, Marianne Ekman Rising, Monica Lindgren and Anna Wahl, we suggest that
– recognition practices are an important yet under-researched aspect of academic
identity construction processes
– recognition practices are gendered, i.e. we perform gender in our ways of conferring and receiving recognition, constructing what recognition may mean in different local/cultural contexts, constructing when it is to be conferred/received or not, and constructing how it is appropriately played out how in social interaction.
– recognition practices tend to sustain vulnerability among academics, but in different ways for men and women.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Gendered recognition practices

Ohållbara projekt

Projektarbete är en av de vanligaste arbetsformerna i dag. Färska studier tyder på att projektverksamhet står för en tredjedel av den ekonomiska aktiviteten i utvecklade länder. Är då projektarbete hållbart i dag, dvs är det möjligt för projektarbetande människor att ägna sig åt det på ett sätt som inte överkonsumerar deras mentala och kroppsliga välmående? Det som spelar roll för hållbarheten ur individens perspektiv är hur hens arbete utvecklas över tid, genom flera projekt, genom en karriär med projekt. Förvånansvärt många får hantera det på egen hand medan projektledare fokuserar på egna projekt, linjechefer med personalansvar styr på distans och hr-ansvariga inte förstår vad som sker ”ute i projekten”.Läs inlägget!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ohållbara projekt

9th Making Projects Critical workshop: Call for papers!

The 9th Making Projects Critical workshop will be held at the School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University, Västerås, Sweden, 17-18 January 2019. Through the workshop, we hope to highlight and, where possible, remedy the theoretical and methodological limitations of traditional conceptions of projects and project management. In particular, the intention is to draw upon wider intellectual resources than the instrumental rationality, quantitative
and positivist methodologies and technicist solutions, which have been used traditionally to understand, implement and control organisational projects, and to reflect on the implications of alternative perspectives for project management practice. Read the entire Call for papers HERE!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 9th Making Projects Critical workshop: Call for papers!

A Project Nerd’s Guide to Value-Adding Meetings

I know, guides to effective meetings are as ubiquitous on the internet as late-morning infomercials on cable TV. Still, these are some thoughts and ideas that I have found useful over the years, in a world where almost nobody sees their own meeting culture as neither a comparative nor competitive advantage. The perspective here is the project perspective – viewing a meeting as a small project in its own right – which implies a focus on value creation, stakeholders, facilitative leadership, deliverables and SMART decisions. Read more

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för A Project Nerd’s Guide to Value-Adding Meetings