Mätning: Prestationsmätning och tillitskulturer

Prestationsbaserade styrsystem med mätning och uppföljning finns i alla större organisationer. Tanken med dem är i regel att man genom att sätta konkreta mål och sedan följa upp dem genom mätning kan skapa konkreta beslutsunderlag för ledningen, fokusera medarbetarnas ansträngningar på det som är viktigt, samt förse organisationens intressenter med information om hur deras intressen tas till vara. Frågan är dock vilka effekter dessa styrsystem har – och då menar vi inte bara rent instrumentella effekter utan även o(av)sedda konsekvenser – och vilka kulturella värderingar de skapar och reproducerar. Prestationsbaserade styrsystem uppfattas ofta av medarbetare som uttryck för misstro och ifrågasättande av deras yrkeskunnande och professionalitet, vilket leder till att engagemang och lojalitet eroderas. Dessutom bidrar systemen till framväxten av värderingar där fokus på att leverera gentemot mätetalen blir viktigare än fokus på organisationens grunduppdrag och värdegrund. I ett nypublicerat antologikapitel tittar Monica Lindgren och Johann Packendorff närmare på dessa kulturella effekter av prestationsbaserade styrsystem och pekar på alternativa vägar att gå i byggandet av mer tillitsfulla organisationskulturer.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.