Om mig (🇸🇪)

Monica Lindgren är professor i industriell ekonomi och organisation vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon forskar och undervisar om organisations- och ledningsfrågor i vid mening. Till hennes intresseområden hör bl a ledarskapsfrågor, entreprenörskap, projektledning, identitetsskapande i arbetslivet och genus/jämställdhet.

Monica är filosofie doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE) och har tidigare verkat som forskardocent i entreprenörskap och affärsskapande vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan hon anställdes vid KTH har hon lett ett flertal externfinansierade forskningsprogram och har även varit studierektor samt ansvarig för kurser inom forskningsmetod, organisation och ledning, samt teknikbaserat entreprenörskap. Hon är medarrangör av de återkommande internationella forskningskonferenserna Making Projects Critical, samt ledamot av Entreprenörskapsforums Vetenskapligt Forum. 2017 mottog hon det internationella forskarpriset PMI Research Achievement Award. Monica är en ofta anlitad föredragshållare vid praktikerseminarier och konferenser.