Om mig (🇸🇪)

Johann Packendorff är professor i industriell ekonomi och organisation vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm. Till hans forskningsintressen hör projektledning, ledarskap och kritiska managementstudier, ofta studerade ur perspektiv såsom genus, identitetsskapande och socialkonstruktionism.

Johann är ekonomie doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE) och har sedan han anställdes vid KTH lett ett flertal externfinansierade forskningsprogram inom sina forskningsområden. Han har även varit ansvarig för forskarutbildningen i industriell ekonomi och organisation och har varit examinator och kursansvarig för institutionens kursutbud inom industriell projektledning och produktion. Han är medarrangör av de återkommande internationella forskningskonferenserna Making Projects Critical, samt ledamot av Entreprenörskapsforums Vetenskapligt Forum. Han är ordinarie ledamot av Svenska Projektakademien där han bl a är juryordförande för det nationella uppsatspriset. 2017 mottog han det internationella forskarpriset PMI Research Achievement Award för sin forskning inom kritiska projektstudier. Johann är en ofta anlitad föredragshållare och utbildare inom projektledning och ledarskap.