Instrumentalism och medborgarskap i resultatstyrning av högskolor

Idag presenterade vi vår forskning inom PERFA-projektet (PERFormance-based governance in Academia) på Utbildningsdepartementet. Vi pekade på två parallella riktningar i den prestationsbaserade styrningen på institutionsnivå; en instrumentaliserande och en som stödjer utvecklandet av det vi kallar ’akademiskt medborgarskap’. Stora delar av de aktuella styrmodellerna har en instrumentaliserande verkan; de förstärker tendensen till individualism, karriärism och kortsiktig nyckeltalsstyrning och gör att aktörer på alla nivåer alltmer agerar utifrån egennytta. Det är inte alltigenom negativt, men det kan lätt slå över och få både oförutsedda och oavsedda konsekvenser.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.