Talaruppdrag mm (🇸🇪)

Vi föreläser gärna utanför universitetsvärlden, kring frågor relaterade till vår och andras forskning. Exempel på föreläsningar:

Projektarbetets onda cirkel och hur man tar sig ur den. Projekt är för det mesta välplanerade, men däremot inte tillvaron för dess ”invånare”. Fokus i projektplaneringen är att säkerställa leveranser till projektägaren, men det skall ske i en miljö där människor arbetar i många projekt samtidigt. Baserat på vår och kollegors forskning beskriver vi en ”projektarbetets onda cirkel” där bristande överblick över individers arbetssituation leder till återkommande förseningsproblem och stress. Vi visar på hur cirkeln kan brytas och vägar mot ett mer hållbart projektarbetsliv.

Delat ledarskap, dubbel glädje? Det finns ett ökande intresse för att dela på ledarskapsuppgifter, och fördelarna kan identifieras både på individnivå och företagsnivå. Det handlar inte heller enbart om klassiska ”dubbelkommandon” utan även om fördelning av ledningsuppgifter över tiden och om att se många människor i organisationen som potentiella med-ledare. Vi sammanfattar kunskapsläget och fördelarna med delat ledarskap, men pekar också på vilka fallgropar man bör undvika.

Kontakt: johannpackendorff@yahoo.com


Utöver föreläsningsämnena ovan arbetar vi ofta med externa föreläsnings- och utredningsuppdrag där vår expertis kan komma till nytta. Exempel på utförda uppdrag under de senaste åren:

 • Utredning angående ny finansiell tjänst åt en större fondförvaltare.
 • Föreläsning om utmaningar i det nya arbetslivet vid branschsammankomst.
 • Seminarium om organisationskultur och förändringsarbete i mediaföretag.
 • Internutbildning om projektledning och projektmetodik för en större kommun.
 • Utveckling och genomförande av YH-utbildning i projektledning för privat utbildningsföretag.
 • Utvärdering av satsning på företagande åt statligt verk.
 • Coachning av klustersatsning i turismindustrin.
 • Inspirationsföreläsning om delat/distribuerat ledarskap för större kommun.
 • Forskningsintervjuer med småföretagare åt privat utredningsföretag.
 • Processledning av chefsseminarium (appreciative inquiry)
 • Föreläsning om nulägesanalys i förändringsarbete vid nationell branschkonferens

Kontakta oss gärna för mer information, se fliken Contact!

/monica & johann