Föreläsningar och utredningar (SV)

Vi arbetar ofta med externa föreläsnings- och utredningsuppdrag där vår expertis kan komma till nytta. Exempel på utförda uppdrag under de senaste åren:

  • Utredning angående ny finansiell tjänst åt en större fondförvaltare.
  • Föreläsning om utmaningar i det nya arbetslivet vid branschsammankomst.
  • Seminarium om organisationskultur och förändringsarbete i mediaföretag.
  • Internutbildning om projektledning och projektmetodik för en större kommun.
  • Utveckling och genomförande av YH-utbildning i projektledning för privat utbildningsföretag.
  • Utvärdering av satsning på företagande åt statligt verk.
  • Coachning av klustersatsning i turismindustrin.
  • Inspirationsföreläsning om delat/distribuerat ledarskap för större kommun.
  • Forskningsintervjuer med småföretagare åt privat utredningsföretag.

Kontakta oss gärna för mer information, se fliken Contact!

/monica & johann